Awesome Image

Archive for February 19th, 2024

Hành Trình Đỏ 2024: Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc

Hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu tình nguyện của Viện Huyết Học – Truyền Máu Trung Ương đầu xuân Giáp Thìn 2024, New Post chi nhánh miền Bắc tiếp tục tổ chức chương trình Hành Trình Đỏ 2024 với mục tiêu hiến được nhiều đơn vị máu nhất.