Để ngày hội hiến máu diễn ra thành công hơn, thu được nhiều đơn vị máu hơn, New Post kêu gọi sự tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo của toàn thể cán bộ, nhân viên New Post cùng gia đình bạn bè, đồng kêu gọi sự ủng hộ, tình nguyện tham gia hiến máu của quý Quý đối tác, Quý khách hàng gần xa, đồng kêu gọi tình nguyện của tất cả mọi người 💗.

Leave A Comment